Home » Bijsluiter Dapoxetine

Dapoxetine:

 

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?
Dapoxy bevat een werkzame stof met de naam Dapoxetine. Deze stof hoort tot de groep geneesmiddelen die ‘selectieve serotonine heropnameremmers’ (SSRI’s) worden genoemd. Dapoxy kan ook als urologisch geneesmiddel bekend zijn. Dapoxy zorgt dat het langer duurt voordat de zaadlozing plaatsvindt en kan ervoor zorgen dat de controle over de zaadlozing verbetert. Dit kan de frustraties of zorgen over een snelle zaadlozing verminderen. Dapoxy wordt gebruikt om vroegtijdige zaadlozing (ejaculatie) te behandelen bij volwassen mannen in de leeftijd van 25 tot en met 64 jaar. Vroegtijdige ejaculatie wil zeggen dat een man een zaadlozing heeft bij geringe seksuele stimulatie en voordat hij dat wil. Hier kan de man het moeilijk mee hebben en het kan problemen in seksuele relaties veroorzaken.

2. Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 1. U bent allergisch voor Dapoxetine of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel
 2. zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 3. U heeft problemen met uw hart, zoals hartfalen of hartritmestoornissen.
 4. U bent in het verleden flauwgevallen.
 5. U gebruikt:
 6. - geneesmiddelen tegen depressie van de groep ‘monoamine-oxidaseremmers’ (MAO-remmers)
 7. - thioridazine voor de behandeling van schizofrenie
 8. - andere antidepressiva
 9. - tramadol ?voor de behandeling van ernstige pijn
 10. - geneesmiddelen voor de behandeling van migraine

Neem Dapoxy niet gelijktijdig in met één van de geneesmiddelen die hierboven genoemd zijn. Als u een van deze geneesmiddelen heeft gebruikt, moet u - nadat u bent gestopt - 14 dagen wachten voordat u kunt beginnen met Dapoxy. Nadat u bent gestopt met Dapoxy, moet u 7 dagen wachten voordat u een van de hierboven genoemde geneesmiddelen mag gebruiken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

 1. U kunt dit middel innemen met of zonder voedsel.
 2. Vermijd alcohol als u dit middel gebruikt.
 3. De effecten van alcohol zoals duizeligheid, slaperigheid en traag reageren, kunnen sterker worden als u dit middel gebruikt.

 

3. Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Als u dit middel gebruikt, kunt u zich slaperig, duizelig of licht in het hoofd voelen, moeite hebben met concentratie en wazig zien. Als u last heeft van deze of soortgelijke effecten, bestuur dan geen voertuig en gebruik geen gevaarlijke machines. De effecten van alcohol kunnen sterker zijn als het tegelijk met dit middel wordt gebruikt en het risico op verwonding door flauwvallen of door andere bijwerkingen kan toenemen als u dit middel en alcohol tegelijkertijd gebruikt. 3. Hoe gebruikt u dit middel?

 1. Neem het geneesmiddel alleen in 1 tot 3 uur voordat u seksuele activiteit verwacht.
 2. Neem dit middel niet vaker dan één keer per 24 uur of iedere dag in.
 3. Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

4. Bijwerkingen

Bijwerkingen die zeer vaak voorkomen (kunnen bij meer dan 1 op de 10 mannen voorkomen):

 1. duizeligheid
 2. hoofdpijn
 3. misselijkheid

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen tot bij 1 op de 100 mannen voorkomen):

 1. prikkelbaarheid, angst, opwinding of rusteloosheid
 2. gevoelloosheid of juist prikkelend gevoel
 3. moeilijk een erectie krijgen of houden
 4. meer transpireren dan normaal of blozen
 5. diarree, verstopping of winderigheid
 6. maagpijn, een opgeblazen gevoel of overgeven
 7. slaapproblemen of vreemd dromen
 8. zich vermoeid of slaperig voelen, gapen
 9. een verstopte neus (neuscongestie)
 10. verhoging van de bloeddruk
 11. moeite met concentreren
 12. beven of trillen
 13. oorsuizen
 14. wazig zicht
 15. spijsverteringsproblemen
 16. droge mond5. Hoe bewaart u dit middel?
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.